• Downhole Motor

    موتور Downhole

    ما توسعه و تولید الاستومر را با همکاری موسسات دانشگاهی و علمی در اروپا برای راه حل های پیشرفته انجام می دهیم. زنجیره تامین تولیدکنندگان فولاد با شهرت عالی ملی و بین المللی به DeepFast اجازه می دهد موتورهای بسیار بادوام را به بازار وارد کند. انتخاب دقیق درجه مواد مخصوص موتورهای DeepFast عملکرد مورد نیاز را فراهم می کند.

  • Two-Stage and Two-Speed Drilling Tools

    ابزارهای حفاری دو مرحله ای و دو سرعته

    ابزارهای حفاری دو مرحله ای و دو سرعته می توانند به طور کامل از مزایای فنی شکستن سنگ های PDC بیتی استفاده کنند و میزان حفاری مکانیکی آن را در سازندهای نفوذپذیری کم بهبود بخشند.